Kącik muzyczny

Przyjaciela mam

Raduje się dusza ma

Schowaj mnie

Skosztujcie i zobaczcie

Tak jest mało czasu

Te Deum laudamus - Ciebie Boga wysławiamy

TGD - Alleluja

TGD - Błogosław duszo moja Pana

To Matka ukoić może

Tobie chór aniołów

Ty tylko mnie poprowadź

Uwielbiam imię Twoje Panie

W lekkim powiewie

Wielbię Cię

Witaj Pokarmie

Wszystko mogę w Tym który mnie umacnia

Zaufaj Panu

Zbawiciel

Zmartwychwstał Pan

Życie przemija

Wstecz