Ukryte Męki Pana Jezusa w Ciemnicy

Pachołki znając nienawiść kapłanów i faryzeuszów do Jezusa, prześcigali się w torturowaniu, aby się przypodobać swoim mocodawcom. Jezus zdany był na łaskę i niełaskę pachołków. Służebnica Najświętszej Maryi Panny, siostra Nastalowa, miała wielkie nabożeństwo do Męki Pańskiej i jej to uchylił Pan Jezus rąbka tej tajemnicy:
"Ile w ciemnicy wycierpiałem jest tajemnicą, bo tam nie miałem świadka. Siepacze wśród ciemności rozpoczęli straszną igraszkę: rzucali Mną z całej siły, ciągnęli za ręce w przeciwne strony, wbijali w Ciało Moje ostre igły i szydła, deptali w różny sposób, ściskali sznurami, usiłowali wyłamać mi palce z rąk, związali Mi oczy i bili kułakami, uderzali głową Moją o kamienny słup. Szatańska wściekłość popychała ich do coraz to nowych okrucieństw. W Moim Sercu jednak była dobroć i litość. Składałem te męczarnie w ofierze za wszystkich ludzi, za świat cały".
To nabożeństwo do ukrytych Mąk Pana Jezusa zyskało imprimatur Kościoła i bardzo było polecane przez Papieża Klemensa II
(1730-40 r.). Druga dusza mistyczna (kapucynka) Bł. Maria Magdalena żyjąca w wieku XVIII (Włochy), także miała wielkie nabożeństwo do Męki Pańskiej. Pragnęła poznać męki, jakie Pan Jezus wycierpiał w nocy przed Swoją śmiercią. Jej to Pan Jezus objawił 15 ukrytych Mąk, jakie wycierpiał w ciemnicy. Oto co Pan Jezus jej powiedział: "Żydzi uważali Mnie za największego złoczyńcę i znęcali się nade Mną w następujący sposób:

Triduum Paschalne

Wielki Tydzień rozpoczyna się Niedzielą Palmową!
Najważniejszymi dniami tego tygodnia są:

 

Wielki Czwartek

W tym dniu może być sprawowana rano tylko jedna ofiara eucharystyczna, Msza Krzyżma świętego, celebrowana w kościele katedralnym przez biskupa i prezbiterów danej diecezji. Podczas tej mszy świętej biskup konsekruje oleje chorych, katechumenów i święte krzyżmo. Kapłani zabierają nowe oleje do swoich parafii, stare zaś się spala. Msza Krzyżma kończy okres wielkiego postu.

Wieczorem odprawia się uroczystą Mszę Wieczerzy Pańskiej, która rozpoczyna Święte Triduum Paschalne. Jest ona sprawowana na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy, podczas której Chrystus ofiarował Bogu Ojcu pod postaciami chleba i wina Swoje Ciało i Swoją Krew, a następnie dał Apostołom do spożycia oraz nakazał im, by czynili to na Jego pamiątkę. Podczas tego wydarzenia, Pan Jezus ustanowił dwa sakramenty święte - Kapłaństwo i Eucharystię.

Hosanna Jezusowi!

Dzieci z palmąNiedziela Palmowa zwana też "Niedzielą Męki Pańskiej" przez czytaną w ty dniu Ewangelię Męki Pańskiej.


Dwa tysiące lat temu Jezus wjeżdząjąc na osiołku do Jerozolimy był czczony okrzykiem radości - "HOSANNA". Niedziela Palmowa rozpoczyna WIELKI TYDZIEŃ - tydzień męki, tydzień w którym Jezus zginie śmiercią krzyżową za nasze grzechy.

Tak jak dwa tysiące lat temu Jezus był czczony pięknymi palmami tak i teraz jest czczony, czego byliśmy wszyscy świadkami, podczas Mszy świętej o godzinie 11, każdy z nas mógł zobaczyć piękne palmy przygotowane przez naszych parafian.

Podczas niedzieli palmowej ksiądz mgr Paweł Sikora udał się wraz z uczniami przygotowującymi się do bierzmowania na uroczystą Msze świętą do Gorlic, gdzie będzie obecny ksiadz biskup Edward Białogłowski.

Czuwaj Druhu !

Z radością informujemy, że w dniach 21 - 22 - 23 marca o godz: 19:00 w parafii św. Andrzeja Ap. w kościele M. B. Fatimskiej odbędą się "Rekolekcje Strażackie" pt: "Wróć Strażaku do dawnej tradycji". WARTO - PRZYJDŹ - POSŁUCHAJ Jedyna - niepowtarzalna chwila TWEGO życia !

Czekamy - Czuwaj !

Czas powrotu ?

Rekolekcje szkolne dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum (14-15 marzec 2013)

Rekolekcje to czas dla każdego młodego człowieka zastanowienia się nad własnym życiem. Rekolekcje mogą być odskocznią od własnej grzeszności, życia bez BOGA, jego przykazań czy moralności. Mogą one być pomocą w podniesieniu się ze swojego upadku i rozpoczęcia życia na nowo - z Bogiem. Rekolekcje zawsze coś zmieniają w naszym życiu, mogą to być małe zmiany ale przynoszące wiele dobra, mogą one zamienić czarne chmury, znajdujące się nad Tobą w ciepłe słońce. Jezus oczekuje od Ciebie byś te dwa dni wykorzystał najlepiej jak potrafisz, abyś coś w sobie zmienił...

On Cię potrzebuje! Jeżeli On przez Twoje grzechy cierpiał, przez Ciebie cierpiał to chyba warto coś w sobie zmienić dla Niego! Tylko jest pytanie, CZY CHCESZ GO DALEJ KRZYŻOWAĆ CZY IŚĆ JEGO DROGĄ ?
Jezus przemówi do nas przez usta księdza Pawła Sikory

Strona 10 z 11