wtorek, luty 20, 2018
A- A A+

LOGO

LOGO

Duszpasterze

Proboszcz naszej parafii
Ks. prał. Stanisław Pałka


Ks. prał. Stanisław Pałka, syn Stanisława i Marii Tomasik, ur. 28.01.1955 w Mokrzyskach k. Brzeska.

1962 Mokrzyska - szkoła podstawowa
1967 Łąki - szkoła podstawowa /cd/
1970 Tarnów Mościce - IV Liceum Ogólnokształcące
1974 Tarnów - Wyższe Seminarium Duchowne
1980 Tarnów - prezbiterat 25.05, abp Jerzy Ablewicz
1980 Wojnicz - wikariusz
1982 Olesko k. Dąbrowy Tarnowskiej - wikariusz
1985 Rożnowice - wikariusz w Parafii Św. Andrzeja Apostoła
1997 Rożnowice - proboszcz
Ksiądz rezydent
Ks. mgr Tomasz Gałuszka

Kapłan diec. rzeszowskiej, urodził się 5 lutego 1983 r. w Rzeszowie. W roku 2002 ukończył naukę w I Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle. W tym samym roku rozpoczął studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie. W 2008 r. obronił pracę magisterską napisaną na seminarium z historii Kościoła pod kierunkiem
ks. dr. Andrzeja Motyki pt. Historia parafii pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Sieklówce w latach 1939-2005. Dnia 10 maja 2008 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk Biskupa Rzeszowskiego Kazimierza Górnego.
W latach 2008-2010 pracował jako wikariusz w parafii pw. św. Barbary w Ropczycach (diec. rzeszowska).
W 2010 r. rozpoczął studia na kierunku prawo kanoniczne na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, a w roku 2011 studia z prawa na tym samym wydziale. Obecnie jest studentem III roku prawa i V roku prawa kanonicznego, na którym przygotowuje pracę magisterską na seminarium z kościelnego prawa procesowego dotyczącą argumentacji w skardze powodowej.

Facebook Slide Likebox