KSM Rożnowice - artykuł

PRZEZ CNOTĘ, NAUKĘ I PRACĘ służyć Bogu i Ojczyźnie Gotów – Gotów!
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Parafii Rożnowice

Członkowie KSMKSM - Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, jak sama nazwa mówi jest to stowarzyszenie młodych ludzi, „którego głównym celem jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan oraz aktywne uczestnictwo we wspólnocie misji kościoła przez szerzenie i upowszechniania Katolickich wartości i zasad we wszystkich dziedzinach życia, zwłaszcza społecznego i kulturalnego” (STATUS KSM, PAR 13).

10 października 1990 roku Konferencja Episkopatu Polski powołała Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W 1994 roku została nadana osobowość prawna Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej. Dwa lata później parafialny oddział KSM-u został utworzony w parafii Rożnowice. Jego pierwszym prezesem była Beata Mika (Łaskawska), a księdzem asystentem został śp. ksiądz prałat Tadeusz Rączkowski.

Tridum na cześć Jana Pawła II

Krzyż w naszym kościeleW dniach 12-14 października 2012 roku młodzież z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży przygotowała Tridum na cześć Jana Pawła II. 12 października odbyła się Droga Krzyżowa w plenerze, przygotowana przez młodzież. W Drodze Krzyżowej czynny udział brali parafianie, którzy nieśli brzozowy krzyż, przekazując go sobie z rąk do rąk.

13 października odbyło się czuwanie w kościele poświęcone życiu błogosławionego Jana Pawła II. Zwieńczeniem Tridum 14 października był koncert pieśni religijnych kojarzonych z osobą naszego Wielkiego Papieża. Koncert przygotowała młodzież KSM-u pod przewodnictwem naszego organisty, Pana Andrzeja Prokopa.[Galeria]

Strona 5 z 5