Akcja Rodzina – Rodzinie

W dniu 26 grudnia tj. w święto  św. Szczepana w kościele parafialnym w Rożnowicach  członkowie Szkolnego Koła Caritas oraz Szkolnego Klubu Wolontariatu z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rożnowicach przedstawili prezentację audiowizualną na temat akcji Rodzina Rodzinie – pomoc rodzinom poszkodowanym w konflikcie syryjskim organizowaną przez Caritas Polska. W dniu …

Goście z Ukrainy

11 listopada 2017r. na Mszy św. o godz.11 w naszym kościele parafialnym wystąpił Zespół „Perełka” z Doliny na Ukrainie, który wraz ze swoimi opiekunami zaprezentował program „Tak kochamy Chrystusa” poświęcony 100-letnij rocznicy objawień fatimskich. Członkowie zespołu uczęszczają do polskiej szkoły przyparafialnej i wraz ze swoim księdzem proboszczem przybyli do Polski …

Historia parafii

Wieś, nazywana także Rozembark, w 1291 r. przeszła tytułem zamiany na własność biskupstwa krakowskiego. Przed 1354 r. otrzymała prawo niemieckie. Parafia fundacji biskupiej powstała prawdopodobnie w II połowie XIV w. wcielił beneficjum parafialne do prebendy kaznodziei prepozytury bieckiej. Szpital istniał już w początku XVIII w. Po jego spaleniu wybudowano nowy …