Parafia Rożnowice pw. Św. Andrzeja, to dość duża parafia, w skład której wchodzą cztery miejscowości:

  • Rożnowice
  • Racławice
  • Sitnica
  • Bugaj

W naszej parafii zamieszkuje ponad 3 tys. wiernych. Jesteśmy parafią na skraju Diecezji Rzeszowskiej, należymy do Dekanatu Bieckiego. W Rożnowicach sa dwa kościoły. Jeden zabytkowy, pw. św. Andrzeja – położony w centrum wsi, na wzgórzu. Zbudowany ok. 1756 r. kościół drewniany, jednonawowy, konstrukcji zrębowej. Wewnątrz cenna polichromia z II połowy XVIII w. Unikalna faliście wygięta belka tęczowa. Wyposażenie świątyni pochodzi głównie z XVIII i XIX w., lecz również można spotkać starsze obiekty np. dwa krucyfiksy. Jeden z XV w. a drugi naturalnych rozmiarów z XVI w. W kościele znajdują się również metalowe zabytki z początków XIX w. Kościół znajduje się na Szlaku Architektury Drewnianej Małopolski. 4 sierpnia 1992 od pioruna spłonęła wieża – dzwonnica, zabytkowe organy rokokowe oraz dach. W tym momencie trwają nad nim prace remontowe. Dzięki pracy i hojności parafian, postawiono nowy kościół murowany, który w zamyśle ma być pw. Matki Boskiej Fatimskiej. Został wybudowany w dość krótkim czasie w latach 1993 – 1997. Kościół nie jest jeszcze poświęcony.
W Sitnicy znajduje się kościół pomocniczy, pw. św. Maksymiliana Kolbe.

Odpusty w naszej parafii odbywają się:
Kościół parafialny (Rożnowice)
26 lipiec (Św. Anny)
30 listopad (Św. Andrzeja)

Kościół dojazdowy (Sitnica)
14 sierpnia (Św. Maksymilian)

Proboszczem naszej parafii jest ks. Stanisław Pałka

Wikariuszem w naszej parafii jest ks. Mirosław Dziadosz