Goście z ukrainy

11 listopada 2017 r. na Mszy św. o godz.11 w naszym kościele parafialnym wystąpił Zespół „Perełka” z Doliny na Ukrainie, który wraz ze swoimi opiekunami zaprezentował program „Tak kochamy Chrystusa”poświęcony 100-letniej rocznicy objawień fatimskich. Członkowie zespołu uczęszczają do polskiej szkoły przyparafialnej i wraz ze swoim księdzem proboszczem przybyli do Polski …

Historia parafii

Wieś, nazywana także Rozembark, w 1291 r. przeszła tytułem zamiany na własność biskupstwa krakowskiego.Przed 1354 r. otrzymała prawo niemieckie. Parafia fundacji biskupiej powstała prawdopodobnie w II połowie XIV w. wcielił beneficjum parafialne do prebendy kaznodziei prepozytury bieckiej. Szpital istniał już w początku XVIII w.Po jego spaleniu wybudowano nowy w 1758 …