Ważne ogłoszenia parafialne!

W związku ze szczególnie trudną sytuacją zagrożenia epidemiologicznego podajemy do wiadomości bardzo ważne ogłoszenia:

  1. Przypominamy, że biskup rzeszowski udzielił do końca marca 2020 roku dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św. Osoby korzystające z dyspensy zobowiązane są w sumieniu do uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej w domu za pośrednictwem transmisji w środkach społecznego przekazu. Zachęcamy do pogłębionej osobistej modlitwy w naszych domach.
  2. Msze św. w tygodniu: w kościele parafialnym o godz. 8:00 – w kościele sitnickim o godz. 10:00
  3. W środę obchodzimy Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Msze św. w Rożnowicach o godz. 8:00 i 11:00. W kościele sitnickim o godz. 9:00.
  4. W piątek nabożeństwa drogi krzyżowej – Rożnowice godz. 11:00 – Sitnica godz. 10:00.
  5. Bardzo ważne ogłoszenie dotyczące spowiedzi przedświątecznej. Decyzją ks. biskupa nie wolno organizować tzw. spowiedzi dekanalnych, jak to było w zwyczaju. Spowiadać należy w ramach własnej parafii. Aby umożliwić wiernym skorzystanie z sakramentu pokuty należy od IV Niedzieli Wielkiego Postu wprowadzić specjalne dyżury spowiednicze w ciągu dnia i poinformować o tym wiernych. Jest wskazane, aby w czasie dyżuru w konfesjonale była możliwość adoracji Najświętszego Sakramentu. W naszej parafii w kościele parafialnym Adoracja Najświętszego Sakramentu przez cały tydzień od 19:00 do 21:00. W trakcie adoracji możliwość spowiedzi.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Logo