Parafia Rożnowice

Szukaj
Close this search box.

Parafia pw. św. Andrzeja Apostoła w Rożnowicach

quote

Wspólnota parafialna jest sercem Kościoła, gdzie ludzie spotykają się, modlą i pracują razem, aby uczyć się i wzrastać duchowo. Nasza parafia jest miejscem, gdzie każdy jest mile widziany i szanowany, a wspólne cele są realizowane dzięki zaangażowaniu całej społeczności.

Aktualności

Intencje przekazane dla ks. Roberta do Kazachstanu: Intencje od firmy „Aniołek”: Intencje pogrzebowe: Ks. Józef Malinowski odprawia msze pogrzebowe (wszystkie – 30) za śp.

Zabytkowy kościół

zabytkowy kościół

Kościół filialny pomocniczy św. Andrzeja Apostoła w Rożnowicach z lat 1756 – 64, powstał w miejscu poprzedniego kościoła.

Późnobarokowy wystrój wnętrza podkreślony został imitowanymi w drewnie kolumnami, na których opierają się spłaszczone łuki arkad oraz wygięta faliście belka tęczowa.

Polichromia o motywach roślinnych i geometrycznych z 1787 roku, autorstwa J. Kozickiego, odkryta została przez konserwatorów w latach 1970 – 75. Trzy ołtarze rokokowe pochodzą z XVIII w.

W ołtarzu głównym mieszczą się obracane nisze z rzeźbami św. Andrzeja, Marki Boskiej z Dzieciątkiem, Chrystusa Bolesnego i Chrystusa Zmartwychwstałego.

Informacje o parafii

Parafia Rożnowice pw. Św. Andrzeja, to dość duża parafia, w skład której wchodzą cztery miejscowości:

  • Rożnowice
  • Racławice
  • Sitnica
  • Bugaj

W naszej parafii zamieszkuje ponad 3 tys. wiernych. Jesteśmy parafią na skraju Diecezji Rzeszowskiej, należymy do Dekanatu Bieckiego. W Rożnowicach są dwa kościoły. Jeden zabytkowy, pw. św. Andrzeja – położony w centrum wsi, na wzgórzu.
Zbudowany ok. 1756 r. kościół drewniany, jednonawowy, konstrukcji zrębowej.
Wewnątrz cenna polichromia z II połowy XVIII w. Unikalna faliście wygięta belka tęczowa. Wyposażenie świątyni pochodzi głównie z XVIII i XIX w., lecz również można spotkać starsze obiekty np. dwa krucyfiksy. Jeden z XV w. a drugi naturalnych rozmiarów z XVI w. W kościele znajdują się również metalowe zabytki z początków XIX w. Kościół znajduje się na Szlaku Architektury Drewnianej Małopolski. 4 sierpnia 1992 od pioruna spłonęła wieża – dzwonnica, zabytkowe organy rokokowe oraz dach.
W tym momencie trwają nad nim prace remontowe. Dzięki pracy i hojności parafian, postawiono nowy kościół murowany, który w zamyśle ma być pw. Matki Boskiej Fatimskiej. Został wybudowany w dość krótkim czasie w latach 1993 – 1997. Kościół nie jest jeszcze poświęcony.

W Sitnicy znajduje się kościół pomocniczy, pw. św. Maksymiliana Kolbe.

Odpusty w naszej parafii odbywają się:
Kościół parafialny (Rożnowice)
26 lipiec (Św. Anny)
30 listopad (Św. Andrzeja)

Kościół dojazdowy (Sitnica)
14 sierpnia (Św. Maksymilian)

Proboszczem naszej parafii jest ks. Stanisław Pałka

Wikariuszem w naszej parafii jest ks. Mirosław Dziadosz

Historia parafii

historia

Wieś, nazywana także Rozembark, w 1291 r. przeszła tytułem zamiany na własność biskupstwa krakowskiego. Przed 1354 r. otrzymała prawo niemieckie. Parafia fundacji biskupiej powstała prawdopodobnie w II połowie XIV w. wcielił beneficjum parafialne do prebendy kaznodziei prepozytury bieckiej. Szpital istniał już w początku XVIII w.
Po jego spaleniu wybudowano nowy w 1758 r. Szkoła istniała już w 1595 r.
Patronką parafii była św. Anna. Kościół p.w. św. Andrzeja Apostoła – barokowy, trzynawowy, drewniany, konstrukcji zrębowej, z wieżą konstrukcji słupowej, podbity gontem i blachą, zbudowany został najprawdopodobniej około 1764 r. staraniem
ks. P. Gołkowskiego (1756-74). Kościół konsekrował bp przemyski Franciszek Wierzchleyski 20.06.1850r.

Wnętrze o stylowym charakterze późnobarokowym. Polichromię neoklasycystyczną z 1787 r., malował J. Kozicki.
Była ona konserwowana i rekonstruowana w 1973 r. po zmyciu warstwy z 1894 r. Ołtarz główny późnobarokowy wykonany po 1767 r. Ołtarz boczny św. Anny późnobarokowy z ornamentem rokokowym, drugi MB Częstochowskiej o cechach renesansowych, dziewiętnastowieczny. Chrzcielnica barokowa. Dzwon z 1610 r. z powodu pęknięcia ponownie odlany w 1928 r.
Kościół spłonął 04.08.1992 r. Wieża spłonęła doszczętnie, natomiast w kościele zostały ściany i wnętrze, które przykryto prowizorycznie dachem. Po pożarze bp Kazimierz Górny podjął decyzje o budowie nowego kościoła.
Nowy kościół p.w. Matki Bożej Fatimskiej powstał w latach 1993-1997. Spontanicznie zrodził się Komitet Budowy Kościoła, który prężnie działał, a owocem jest nowa świątynia. Obecnie kontynuuje się wystrój wnętrza, jak też otoczenia nowej świątyni.

Na terenie parafii istnieje kościół pomocniczy p.w. św. Maksymiliana w Sitnicy.
Troskę o powyższą budowę bp Jerzy Ablewicz zlecił wikariuszowi ks. Józefowi Mrówce. Projekt wykonał architekt z Biecza mgr inż. Tadeusz Dąbrowski, a fundatorami jest ofiarny lud Sitnicy oraz po części cała parafia.

Logo