Proboszcz naszej parafii

Ks. prał. Stanisław Pałka

Ks. prał. Stanisław Pałka, syn Stanisława i Marii Tomasik, ur. 28.01.1955 w Mokrzyskach k. Brzeska. 

1962 Mokrzyska – szkoła podstawowa
1967 Łąki – szkoła podstawowa /cd/
1970 Tarnów Mościce – IV Liceum Ogólnokształcące
1974 Tarnów – Wyższe Seminarium Duchowne
1980 Tarnów – prezbiterat 25.05, abp Jerzy Ablewicz
1980 Wojnicz – wikariusz
1982 Olesko k. Dąbrowy Tarnowskiej – wikariusz
1985 Rożnowice – wikariusz w Parafii Św. Andrzeja Apostoła
1997 Rożnowice – proboszcz

Ksiądz Rezydent

Ks. mgr Tomasz Gałuszka

Kapłan diec. rzeszowskiej, urodził się 5 lutego 1983 r. w Rzeszowie. W roku 2002 ukończył naukę w I Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle. W tym samym roku rozpoczął studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie.
W 2008 r. obronił pracę magisterską napisaną na seminarium z historii Kościoła pod kierunkiem 
ks. dr. Andrzeja Motyki pt. Historia parafii pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Sieklówce w latach 1939-2005. Dnia 10 maja 2008 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk Biskupa Rzeszowskiego Kazimierza Górnego. 
W latach 2008-2010 pracował jako wikariusz w parafii pw. św. Barbary w Ropczycach (diec. rzeszowska). 
W 2010 r. rozpoczął studia na kierunku prawo kanoniczne na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL,
a w roku 2011 studia z prawa na tym samym wydziale. Obecnie jest studentem III roku prawa i V roku prawa kanonicznego,
na którym przygotowuje pracę magisterską na seminarium z kościelnego prawa procesowego dotyczącą argumentacji w skardze powodowej.