Ogłoszenie Pani Dyrektor ZSP w Rożnowicach

Zapisy dzieci do przedszkola oraz do klasy I Szkoły Podstawowej w Rożnowicach na rok 2023/2024 odbywać się będą od 1 do 17 marca br. w godzinach od 8.00 do 14.00 w sekretariacie szkoły. Druki dotyczące rekrutacji dostępne są w sekretariacie, jak i na stronie internetowej szkoły. Wypełnione dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły, lub skrzynce pocztowej przy wejściu do szkoły.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Logo