Wielki Czwartek

Wielki Czwartek to jeden z najważniejszych dni w kalendarzu liturgicznym chrześcijaństwa.
To dzień, w którym Kościół obchodzi pamiątkę ustanowienia Eucharystii oraz kapłaństwa przez Jezusa Chrystusa.

W tym dniu, podczas wieczerzy paschalnej, Chrystus złożył swoje ciało i krew, które stały się dla nas sakramentem zbawienia.
W tym dniu również Jezus umył stopy swoim uczniom, dając przykład miłości i służby bliźniemu.

Po Mszy Wieczerzy Pańskiej, Kościół przechodzi do adoracji Najświętszego Sakramentu, który jest wystawiony na ołtarzu.
Następnie następuje czas ciemnicy, podczas którego wierni modlą się i czuwają w ciszy, przypominając sobie mękę Jezusa.

Ciemnica jest również okazją do skupienia i refleksji nad swoim życiem oraz duchowym wzrostem.
To czas, w którym warto zatrzymać się i zastanowić nad swoimi grzechami oraz postanowić, jak można je pokonać i stać się lepszym człowiekiem.

Wielki Czwartek jest więc dniem, który przypomina nam o miłości, służbie, poświęceniu oraz zbawieniu. To czas, w którym warto otworzyć serce i zanurzyć się w modlitwie oraz kontemplacji, aby zbliżyć się do Boga i zrozumieć Jego plan dla naszego życia.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Logo