Podczas Nabożeństwa w Wielki Piątek mogliśmy usłyszeć piękny śpiew naszego chóru parafialnego „Fatima”.
Poniżej możemy posłuchać go jeszcze raz.