1. W nadchodzących dniach starajmy się umożliwić wiernym jak najszerszy dostęp do sakramentu pokuty i pojednania. Wyznaczając godziny dyżurów w konfesjonale uwzględnijmy także godziny wieczorne, aby osoby wracające z pracy miały możliwość przystąpienia do tego sakramentu. 
 2. W Niedzielę Palmową zaleca się użycie uproszczonej drugiej formy obrzędów „Pamiątki wjazdu Chrystusa do Jerozolimy”, przewidzianej w polskiej edycji Mszału Rzymskiego
 3. Msza Krzyżma zostanie odprawiona tradycyjnie w Wielki Czwartek w katedrze o godz. 10.00. Zapraszamy na nią jedynie księży dziekanów lub wicedziekanów, a także księży pracujących w Kurii i instytucjach diecezjalnych oraz srebrnych i złotych Jubilatów. Ze względu na ograniczenia epidemiczne nie ma możliwości organizowania z parafii tradycyjnej pielgrzymki LSO i scholi do katedry. Oleje pobłogosławione tego dnia będzie można odebrać w miejscu i o czasie wskazanym podczas Uroczystej Mszy Świętej. Bardzo prosimy, aby naczynia na olej były puste i dokładnie oczyszczone. 
 4. Wszystkie obrzędy Triduum Paschalnego starajmy się w miarę możliwości zorganizować w sposób tradycyjny, uwzględniając przy tym normy sanitarne oraz poniższe modyfikacje. Dla zachowania jedności celebracji Triduum Paschalnego nie należy mnożyć celebracji Mszy Wieczerzy Pańskiej, Liturgii Męki Pańskiej i Wigilii Paschalnej. Te celebracje należy odprawić jednorazowo w poszczególnych świątyniach. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach zezwala się na odprawienie w tym samym kościele drugiej Mszy Wieczerzy Pańskiej, po której należy dokonać przeniesienia Najświętszego Sakramentu do Ciemnicy.
 5. We Mszy Wieczerzy Pańskiej, należy pominąć obrzęd obmycia nóg.
 6. W Liturgii Męki Pańskiej:
  1. W modlitwie powszechnej po wezwaniu 9 należy dołączyć wezwanie wraz z oracją końcową, zatwierdzone dla Polski przez Kongregację Kultu Bożego w r. 2020 (podane w załączniku).
  2. Zalecana jest pierwsza forma wniesienia Krzyża i odsłonięcie jego ramion w prezbiterium.
  3. Podczas Adoracji Krzyża tylko przewodniczący może dokonać oddania czci przez pocałunek. Pozostali adorują Krzyż przez podejście i przyklęknięcie lub skłon, z zachowaniem odpowiedniej odległości między uczestnikami. Należy pouczyć wiernych, by nie całowali Krzyża.
  4. Jeśli celebracja jest transmitowana, to z myślą o osobach łączących się z domów, celebrans na zakończenie adoracji powinien podnieść Krzyż i tak go trzymać przez pewien czas w milczeniu, aby wierni mogli oddać duchowo cześć Krzyżowi.
  5. Należy pozostawić krzyż i świece w prezbiterium, aby wierni mogli adorować krzyż z właściwej odległości. W okresie epidemii zakazuje się adoracji przez ucałowanie i dotykanie.
  6. W tym dniu również zgodnie z zaleceniami Stolicy Apostolskiej wierni mogą złożyć tradycyjne ofiary na Grób w Jerozolimie.
 7. Należy pamiętać, że w Wielki Piątek Komunię św. mogą przyjąć tylko ci, którzy uczestniczą w Liturgii Męki Pańskiej, lub chorzy w domach (nie wolno rozdawać jej nawet przy okazji nabożeństwa drogi krzyżowej). Ponieważ w tym roku przypada wtedy pierwszy piątek miesiąca, warto przypomnieć, że osoby odprawiające praktykę dziewięciu pierwszych piątków miesiąca, które nie będą mogły uczestniczyć w Liturgii Męki Pańskiej i przyjąć Komunii św. wynagradzającej, nie przerywają jej w ten sposób i będą mogły ją kontynuować w kolejnym miesiącu. Ponadto należy pamiętać, iż w Wielką Sobotę Komunię św. zanosi się tylko umierającym jako wiatyk.
 8. Aby umożliwić jak największej liczbie wiernych adorację Chrystusa Eucharystycznego w Ciemnicy i Grobie Pańskim powinno się w miarę możliwości wydłużyć czas, w którym świątynia pozostaje otwarta dla wiernych.
 9. W Wielką Sobotę tradycyjne błogosławieństwo pokarmów zaleca się urządzać na placu przykościelnym, lub w innym stosownym miejscu na zewnątrz. Poświęcenie powinno się odbyć z zachowaniem zasad sanitarnych (poszczególni wierni w odległości 1,5 m od siebie, maseczki).  Należy przy tym zadbać o zachowanie właściwej powagi tego obrzędu i atmosferę modlitwy oraz zachęcić do nawiedzenia Grobu Pańskiego.
 10. Mając na uwadze, że tradycyjne błogosławieństwo pokarmów prawdopodobnie zgromadzi wiele osób, które w okresie pandemii rozluźniły więź ze wspólnotą parafialną (zwłaszcza rodziny z dziećmi), warto wykorzystać ten moment do wygłoszenia krótkiej egzorty mającej wymiar ewangelizacyjny i zachęcającej do odnowienia wiary i praktyk religijnych.
 11. Obrzędy Wigilii Paschalnej, według roztropnej decyzji duszpasterzy i z zachowaniem obowiązujących przepisów sanitarnych, można celebrować w formie uroczystej. To samo zalecenie dotyczy również porannej procesji rezurekcyjnej, która dopuszczalna jest jedynie na terenie kościelnym.
 12. Należy umożliwić wiernym pozostającym na zewnątrz świątyni uczestnictwo w liturgii przez odpowiednie przygotowanie obejścia i stosowne nagłośnienie.
 13. Pozostają w mocy wszystkie pozostałe, dotychczas obowiązujące, zalecenia odnoszące się do sprawowania sakramentów świętych i posługi duszpasterskiej w okresie zaostrzonej epidemii.