Historia parafii

Wieś, nazywana także Rozembark, w 1291 r. przeszła tytułem zamiany na własność biskupstwa krakowskiego.Przed 1354 r. otrzymała prawo niemieckie. Parafia fundacji biskupiej powstała prawdopodobnie w II połowie XIV w. wcielił beneficjum parafialne do prebendy kaznodziei prepozytury bieckiej. Szpital istniał już w początku XVIII w.Po jego spaleniu wybudowano nowy w 1758 …