Dofinansowanie zabytkowego kościoła.

„Rożnowice – kościół pw. św. Andrzeja Ap.- prace konserwacyjne i zabezpieczające przed destrukcją biologiczną pokrycia dachu kościoła gontem drewnianym”. Dofinansowanie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie w kwocie 30 000 zł w 2019 r.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Logo