Kategoria: Zabytkowy kościół

Parafia w Rożnowicach otrzymała z Funduszu Kościelnego przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji dotację na realizację zadania: Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzach w

„Rożnowice – kościół pw. św. Andrzeja Ap.- prace konserwacyjne i zabezpieczające przed destrukcją biologiczną pokrycia dachu kościoła gontem drewnianym”. Dofinansowanie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie w kwocie 30 000

Logo