Dzień: 26 maja, 2019

Wybory- jakże ważne słowo w naszej polskiej społeczności. Pomyślmy ewangelicznie”raz wybrawszy-nieustannie wybierać muszę”.Ta refleksja dotyczy wyborów sołtysów i rad sołeckich w naszych wioskach-Bugaj-Racławice-Rożnowice-Sitnica. Te

Logo