Wybory- jakże ważne słowo w naszej polskiej społeczności.

Wybory- jakże ważne słowo w naszej polskiej społeczności.

Pomyślmy ewangelicznie”raz wybrawszy-nieustannie wybierać muszę”.Ta refleksja dotyczy wyborów sołtysów i rad sołeckich w naszych wioskach-Bugaj-Racławice-Rożnowice-Sitnica. Te sołectwa wchodzą w skład  Parafii św.Andrzeja Apostoła.Odbyły się wybory a właściwie tylko powtórka z poprzednich lat.Sołtysi ci sami….troszkę odmłodziły się rady sołeckie, których działalność została powierzona opiece Matki Bożej Fatimskiej na środowej Nowennie i tym samym stały się radami parafialnymi.Przecież to ci sami ludzie-parafianie,który powinno leżeć na sercu dobro całej społeczności.Chylimy czoła przed Radą Parafialną z lat 1992-2019.To rada, dzięki której tak wiele dokonało się w naszych wioskach. Do obecnej Rady Parafialnej w Rożnowicach wchodzą radni P. Józef, Konrad,Władysław, sołtysi Racławic ,Bugaja, Rożnowic.Przy kościele w Sitnicy działać będą radni z Panią Sołtys na czele oraz Panowie Seniorzy, który dobro kościoła leży na sercu.

Wszystkim wybranym gratulujemy i prosimy o współpracę ….

Sitnica – dach kościoła

Rożnowice – dalsze prace – niech Parafia się upiększa na wizytację kanoniczną.

Wasi Duszpasterze

Facebook
Twitter
LinkedIn
Logo