Ogłoszenia parafialne

Ogłoszenia parafialne – Uroczystość Chrystusa Króla

Jezu zakróluj w naszej ojczyźnie!

Odpust parafialny ku czci św. Andrzeja Apostoła

Odpust odbędzie się w czwartek tj. 30 listopada.
Msze święte o godz:

  • 7.00
  • 11.00 (suma odprawiana przez ks. prał. Franciszka Malarza)
  • 17.00

Zachęcamy i zapraszamy – św. Andrzej czeka…

Podziękowania

Składamy serdeczne podziękowania czcigodnym parafianom z Bugaja na czele z Panem Sołtysem za organizację i sprzątanie zabytkowego kościoła. Było Was aż 24 osoby – Stokrotne Bóg zapłać.

Serdeczne Bóg zapłać kochanym parafianom Racławic (centrum) za datki na sprzątanie kościoła a pani Jadzi, Halince i panu Pawłowi za trud zbierania – stokrotne dzięki.

Pierwszy piątek miesiąca

Spowiedź w Sitnicy od godz. 15.30 a w Rożnowicach od godz. 16.00 – zachęcamy, zapraszamy!

Adwent

Nadchodzi Adwent – pomyśl, czy znajdziesz czas na roraty?

Spotkanie Liturgicznej Służby Ołtarza

Spotkanie Liturgicznej Służby Ołtarza odbędzie się w piątek po wieczornej mszy św. o godz. 17.00. Omawianymi tematami będą:

  • trening piłki nożnej
  • wycieczka

Koło Gospodyń Wiejskich

Koło Gospodyń Wiejskich w Sitnicy zaprasza na kiermasz bożonarodzeniowy, który odbędzie się w przyszłą niedzielę, tj. 3 grudnia. Dochód ze sprzedaży przeznaczony zostanie na potrzeby kościoła w Sitnicy.

Dochód z ostatniego kiermaszu przeznaczony został na drzewka i krzewy, które upiękniają otoczenie kościoła oraz cmentarza.

Wszystkim, którzy zakupili ozdoby serdecznie dziękujemy i zapraszamy również 3 grudnia.
Dziękujemy również wszystkim pracującym przy sadzeniu drzewek i krzewów.

Powiatowy zespół doradztwa rolniczego w Gorlicach

Powiatowy zespół doradztwa rolniczego w Gorlicach zaprasza na szkolenie na temat dofinansowania do wymiany dachów wykonanych z materiałów zawierających azbest na budynkach wykorzystywanych do produkcji rolniczej, które odbędzie się w budynku OSP w Rożnowicach, w czwartek tj. 30 listopada o godz. 10.00.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Logo