06.01.2019 – Uroczystość Objawienia Pańskiego

Świeci Królowie – szukającym Boga,  bądźcie  nam wzorem.  Na początku Serdeczne podziękowania Wielkie Bóg zapłać Czcigodnym Jubilatom 2018 roku, za złożone ofiary – było 10 tyś. zł I co za to : 6 tyś. maszyna do sprzątania kościoła, 4 tyś przeznaczone na remont kaplicy gdy zostanie ukończona, będzie tablica pamiątkowa a na niej fundatorzy tj. Parafianie …