Wielki Czwartek

Wielki Czwartek jest dniem o głębokiej duchowości i historii, inaugurującym Triduum Paschalne, które obejmuje Wielki Piątek, Wielką Sobotę i Niedzielę Zmartwychwstania. To czas, w którym chrześcijanie na całym świecie przybliżają się do tajemnicy paschalnej, rozpamiętując ostatnie chwile życia Jezusa Chrystusa na ziemi, Jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie.

Zachęcamy i zapraszamy do uczestnictwa w liturgii Wielkiego Czwartku w Sitnicy o godz. 17.00 oraz w parafialnym kościele w Rożnowicach o godz. 19.00

Historia i znaczenie

Wielki Czwartek ma swój początek w Wieczerniku, gdzie według Ewangelii, Jezus Chrystus spożył Ostatnią Wieczerzę z dwunastoma apostołami. Podczas tej wieczerzy ustanowił Sakrament Eucharystii i Kapłaństwa, wyznaczając nowy testament miłości i służby. To właśnie w tych momentach, Jezus, wziąwszy chleb i wino, po raz pierwszy wypowiedział słowa, które do dziś są echem w każdej Mszy Świętej: „To jest Ciało moje… To jest krew moja…”

Obchody w Kościele

Wielki Czwartek w kościele katolickim obchodzony jest z wielką uroczystością i powagą, podkreślając dwa główne aspekty: pamiątkę Ostatniej Wieczerzy oraz umycie nóg dwunastu apostołom przez Jezusa, co jest symbolem służby i pokory.

Msza Wieczerzy Pańskiej

Centralnym punktem liturgii tego dnia jest Msza Wieczerzy Pańskiej, podczas której wspominana jest Ostatnia Wieczerza. W jej trakcie, w wielu kościołach, kapłani dokonują obrzędu umycia nóg, naśladując czyn Jezusa. Ten gest symbolizuje miłość, służbę i gotowość do poświęcenia się dla innych, będąc żywym przypomnieniem o wezwaniu do bycia „sługami” w imię Chrystusa.

Adoracja Najświętszego Sakramentu

Po zakończeniu Mszy Wieczerzy Pańskiej, Najświętszy Sakrament przenoszony jest do tzw. „ciemnicy”, miejsca specjalnie przygotowanego, symbolizującego Ogrójec i zdradę Judasza. Wierni są zaproszeni do osobistej adoracji i modlitwy, towarzysząc Jezusowi w ostatnich godzinach przed Jego pasją.

Dzień kapłaństwa

Wielki Czwartek to również dzień szczególny dla kapłanów, ponieważ przypomina im o momencie ustanowienia kapłaństwa przez Chrystusa i powołaniu do służby Bogu i ludziom. W wielu diecezjach odbywają się w tym dniu Msze Krzyżma, podczas których biskupi konsekrują oleje święte, używane w sakramentach przez cały rok, a kapłani odnawiają swoje przyrzeczenia kapłańskie.

Wielki Czwartek to czas głębokiej refleksji nad miłością i ofiarą, który wprowadza wiernych w najważniejsze dni roku liturgicznego. To okazja do zastanowienia się nad własnym życiem, wiarą i sposobem, w jaki naśladujemy Jezusa w codziennym życiu. Zapraszamy wszystkich do uczestnictwa w liturgii tego wyjątkowego dnia, aby wspólnie doświadczyć tajemnicy miłości, która przemienia świat.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Logo